Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O alle tings Monark! til hvilken ret at tiene

10. Saa skal alt hvad jeg har din priis og tak frembære,
Ja! jeg vil gandske selv dig plat opofret være,
Dit billede du da skal faae
At see i mig saa deylig staae.