Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O alle tings Monark! til hvilken ret at tiene

11. Dig være priis, som boer høyt over alle throner,
Og aldrig prises nok med alle engle-toner,
Jeg synger med af hiertens grund,
Til jeg faaer selv en engle-mund.