Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Op! al den ting, som GUd har giort,

Mel. GUd Fader udi Himmerig.