Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Op! al den ting, som GUd har giort,

Eller: Jeg veed et evigt Himmerige.