Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Op! al den ting, som GUd har giort,

Op! al den ting, som GUd har giort,
Hans herlighed at prise,
Det mindste hand har skabt er stort,
Og kand hans magt bevise.