Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Op! al den ting, som GUd har giort,

2. Gik alle konger frem i rad,
I deres magt og vælde,
De magted' ey det mindste blad
At sette paa en nælde.