Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Op! al den ting, som GUd har giort,

3. Ja! alle englers store kraft,
Som Himle-Scepter føre,
Har ingen tiid den evne haft
Det mindste støv at giøre.