Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Op! al den ting, som GUd har giort,

4. Det mindste græs jeg undrer paa,
I skove og i dale,
Hvor skulde jeg den viisdom faae,
Om det kun ret at tale?