Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Op! al den ting, som GUd har giort,

5. Hvad vil jeg da begynde, naar
Jeg lidet giennemkiger,
Hvor mange folk der gik og gaaer
I alle verdens riger?