Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Op! al den ting, som GUd har giort,

6. Hvad skal jeg sige, naar jeg seer,
At alle skove vrimle,
De mange fugle-spring, der skeer
Op under HErrens himle?