Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Op! al den ting, som GUd har giort,

7. Hvad skal jeg sige, naar jeg gaaer
Blant blomsterne i enge,
Naar fugle-sangen sammenslaaer
Som tusind harpe-strenge?