Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Op! al den ting, som GUd har giort,

8. Hvad skal jeg sige, naar mit sind
I havets dybe grunde
Kun dog saa lidt kan kige ind,
Og seer saa mange munde?