Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Op! al den ting, som GUd har giort,

9. Hvad skal jeg sige, naar jeg vil,
Saa høyt jeg kand, opkige,