Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Op! al den ting, som GUd har giort,

Og vende alle tanker til
Det blanke solens rige?