Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Op! al den ting, som GUd har giort,

10. Hvad skal jeg sige, naar jeg seer,
Hvor stierne-flokken blinker,
Hvor mildt enhver imod mig leer,
Og op til himlen vinker?