Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Op! al den ting, som GUd har giort,

11. Hvad skal jeg sige, naar jeg op
Til GUd i aanden farer!
Og seer den store kæmpe-trop
Af blide engle-skarer?