Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Op! al den ting, som GUd har giort,

12. Hvad skal jeg sige? mine ord
Vil ikke meget sige;
O GUd! hvad er din viisdom stor,
Din godhed, kraft og rige!