Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Op! al den ting, som GUd har giort,

13. Alt det, som haver aande, skal
Vor Skabere begegne,
Hans lof skal fylde bierg og dal
Og alle verdens egne.