Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Op! al den ting, som GUd har giort,

15. Slaaer alle folk paa denne jord
Med fryde-tone sammen,
Halleluja! vor GUd er stor,
Og himlen svare amen!