Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Hvad hører jeg i paradiis?

2. Hand var jo i Guds billed skabt?
Ja! men nu er den krone tabt.
Er al den herlighed forbie?
Ja nu er hand i slaverie.