Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Hvad hører jeg i paradiis?

3. Hvor blev hans viisdoms himmel-skat?
Ach den forsvandt i syndens nat.
Hvad har hand nu for denne glands?
En tordenskye i sind og sands.