Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Hvad hører jeg i paradiis?

4. Hvor blev hans lyst at tiene Gud?
Den brød hand med vor HErres bud.
Er den forglemt, som var saa sød?
Ja den er tabt, og glemt, og død.