Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Hvad hører jeg i paradiis?

7. Hvorledes blev da sielen nu?
Forferdet under vredens kue.
Hvad kom der efter lyset ind?
Et dumt, fra Gud forvildet sind.