Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Hvad hører jeg i paradiis?

8. Hvad havde hand med det fortient?
At vorde evig, evig brændt.
Hvem havde deel i denne løn?
Det gandske arme Adams kiøn.