Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Hvad hører jeg i paradiis?

9. Hvor komme vi til den fortred?
Vi vare jo i Adam med.
Hvoraf kand dette blive kiendt?
At vor natur fra Gud er vendt.