Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Hvad hører jeg i paradiis?

10. Ach! er det ey en farlig sag?
Ja! nød og angest for og bag.
Det seer jo ey den store flok?
Ja, men de kunde see det nok.