Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Hvad hører jeg i paradiis?

12. Men er der ingen redning til?
Jo, vel for den, som reddes vil.
Hvor skal man da, hvor skal man hen?
Til Gud, vor fromme Gud, igien.