Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Hvad hører jeg i paradiis?

13. Vil hand os tage an paa nye?
Ja, dersom vi fra synden flye.
Hvor naae vi denne kierlighed?
I JEsu troe, som for os leed.