Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Hvad hører jeg i paradiis?

14. Er synden da mig reent forladt?
Ja, faae vi ham i troen fat.
Hvad giør mig vis i denne sag?
Din kamp mod synden nat og dag.