Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Hvad hører jeg i paradiis?

15. Er da min Gud mig mild og bliid?
Ja, søg din JEsum kun med fliid!
Men om det ey i tiden skeer?
Saa er der ingen redning meer.