Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Min hiertens JEsu, søde lyst

2. Din sødhed blusser op i mig,
Indtager alle sinde,