Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Min hiertens JEsu, søde lyst

Jeg synger, springer, frydelig,
Saa tit jeg dig kand finde
I troens favnetag saa sød,
Og hvile i din arm og skiød,
O der er himlen inde!