Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Min hiertens JEsu, søde lyst

6. Du est mit liv, ved dig jeg kand
I Gud mit levnet føre,
Din Aand mit hiertes tørre land
Kand skiønt og frugtbart giøre