Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Min hiertens JEsu, søde lyst

Ved himlens dug og livets saft,
Ach lad dog denne leve-kraft
I sielen ey ophøre!