Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Min hiertens JEsu, søde lyst

14. Du est min stærke helt i striid,
Min pantser, skiold og bue,
Min trøster udi trængsels tiid,
Som al min nød kand kue,
Mit skib i sorgens dumme søe,