Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Min hiertens JEsu, søde lyst

Med dig jeg leve vil og døe,
Og dog for intet grue.