Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Bryd frem mit hiertes trang at lindre,

Mel. Hvo ikkun lader HErren raade.