Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Bryd frem mit hiertes trang at lindre,

3. Du giør det, at de døve høre,
Den blinde faaer sit syn igien,
Den halte friske trin kand giøre,
Spedalskhed viger for dig hen,
De døde har du aand og livet,
Og alle arme ledske givet.