Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Bryd frem mit hiertes trang at lindre,

8. O hvem kand læge og fordrive
Mit onde og spedalske sind,
O søde JEsu! kom at give
Mig derimod din balsom ind,
Kun dine vunder kand allene
Mod den fortvilte jammer tiene.