Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Er GUd for mig, saa træde

Mel. Hiertelig mig nu etc.