Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Er GUd for mig, saa træde

2. Det kand jeg trøstig sige,
Det troer jeg fast, og veed,
At GUd i himmerige
Er ikke mere vreed,
Hans kierlighed mig følger
Hvor jeg gaaer ud og ind,
Og dæmper alle bølger,
Som bruse mod mit sind.