Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Er GUd for mig, saa træde

3. Den grund, hvorpaa jeg bygger,
Er Christus og hans død,
I JEsu pines skygger
Er sielens hvile sød,
Der har jeg funden livet,
Selv er jeg intet værd,
Hvad JEsus mig har givet,
Giør mig for GUd saa kier.