Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Er GUd for mig, saa træde

4. Min JEsus er min ære,
Hand giør mig smuk og fiin,
Men vilde hand ey være,
Den milde frelser, min,
Da torde jeg og kunde
For himlen ey bestaae,
Jeg sank med eet til grunde
I vredens dybe aae.