Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Er GUd for mig, saa træde

5. Hand, hand har reent udslettet
Alt hvad mig var imod,
Hand har mig toed og tvettet
Saa deylig i sit blod,
At jeg mig ret kand fryde,
Og frygter ingen dom,
Lad helved-pølen syde!
Hvad skiøtter jeg derom?