Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Er GUd for mig, saa træde

6. Slet intet mig kand dømme,
Mig intet giør beklemt,
De grumme svovle-strømme,
De ere mig kun skiemt,
Slet intet mig kand skrekke,
Thi JEsus vil min siel
Med naadens vinger dekke,
Jeg kiender ham saa vel.