Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Er GUd for mig, saa træde

7. Hans aand er i mit hierte,
Og styrer selv mit sind,
Fordriver al min smerte,
Og bringer lys derind,
Befæster der sit rige
Og naadens stærke pagt,
At jeg kand abba skrige
Af gandske siele-magt.