Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Er GUd for mig, saa træde

8. Naar frygt og fare pukke
I sorgens mørke stand,
Da virker aanden sukke,
Som ey udsiges kand,
Som munden ey kand finde,
Og ingen sands forstaae,
Kand GUd dog overvinde,
Som seer sin lyst derpaa.