Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Er GUd for mig, saa træde

9. Hans aand min siel opretter
Med mangt et trøstigt ord,
At GUd dem ey forgietter,
Som paa hans naade troer,
Hvor sødt et himmerige
GUd sine har bereed,
Hvor got det er at stige
Nu snart derind i fred.