Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Er GUd for mig, saa træde

10. Der er for GUds udvalde
Den riigdom, som bestaaer,
Lad mig kun døe og falde,
Min himmel ey forgaaer,
Og skal jeg her da væde
Min gang med øyne-vand,