Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Er GUd for mig, saa træde

Min JEsu trøst og glæde
Det alt forsøde kand.